INTERIÉR EXTERIÉR OKNA MADLA

široká nabídka stavebních dílů - různé varianty provedení a výplní

Zábradlí / Články a publikace

j0401147 ..........Jak je tomu s normou zábradlí ?  

 

Zábradlí pro rodinné domky a bytové domy

Zábradlí je neodmyslitelnou součástí každé stavby. Tvoří její estetický doplněk, ale zároveň plní důležitou bezpečnostní funkci. V dnešní době je již na trhu k dispozici široká škála zábradlí různých materiálových a tvarových variant. Volba vhodného zábradlí je velice důležitá pro pohodlí budoucích uživatelů domu i pro jeho dlouhou životnost. Pravidla pro správné umístění zábradlí obsahuje norma ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“.

Zkusíme si nyní shrnout nejdůležitější zásady, které norma obsahuje. Začneme s vysvětlením pojmů, které využívá a my s nimi budeme pracovat také:

Zábradelní sloupek je svislý nebo šikmý konstrukční prvek zábradlí, určený k jeho upevnění ke konstrukci pochůzné plochy,

Zábradelní madlo je prvek určený k tomu, aby se osoby mohly přidržovat rukou,

Zábradelní výplň je konstrukce zábradlí mezi horní hranou a pochůznou plochou,

Pochůzná plocha je plocha určená pro pobyt nebo pohyb osob o půdorysných rozměrech nejméně 300x300mm, za pochůznou plochu se též považuje každý  schodišťový stupeň.

 zabradli fr_okno zabradli na_balkon_1

zabradli na_schodiste_1 zabradli na_schodiste_3

zabradli na_schodiste_2 zabradli na_schodiste_4

Popis obrázku: Zábradelní sloupky mohou být nejrůznějších tvarů a provedení.

 zabradli-madla-drevo-03 zabradli-nerez-madla-07

Popis obrázku: Madlo může být vyrobeno z různých materiálů, s různým průřezem.

Norma rozeznává různé typy schodišť dle intenzity provozu a přístup osob na plochy. V rámci tohoto článku se budeme věnovat pouze schodištím s běžným provozem (tedy v budovách pro bydlení , ubytování a obchod a služby, které nemají charakter shromažďovacího prostoru). To znamená, že se zde nepředpokládá pohyb osob ve skupinách o počtu 20 osob a více. Taková schodiště pak řeší samostatně norma ČSN 73 0831.

U zábradlí je možné sledovat několik různých parametrů. Výška zábradlí je svislá vzdálenost mezi horní hranou zábradlí a povrchem pochůzné plochy (případně spojnicí nezkosených hran schodišťových stupňů). Šířka zábradlí se měří mezi půdorysnými průměty vnějších hran horní plochy zábradlí.

Jakou zvolit správnou výšku zábradlí? Základní výška zábradlí je 1 000mm. V případě, že hloubka volného prostoru (svislá vzdálenost mezi úrovní volného okraje pochůzné plochy a dnem volného prostoru pod ní) je menší než 3m, lze zvolit sníženou výšku zábradlí 900mm. Pokud je naopak hloubka volného prostoru větší než 12m (vícepodlažní schodiště), je minimální výška zábradlí 1100mm. V případě, že si nejste jisti správnou výškou zábradlí, je dobré využít rady odborníka.

Dále rozlišujeme několik typů zábradlí, dle charakteru výplně:

a. plné – s výplní bez otvorů

b. s mezerami nebo otvory (tj, s výplní tyčovou - výplň je tvořena tyčemi rovnoběžnými s horní hranou zábradlí, mřížovou - ze svislých tyčových prvků, tabulovou - z celistvých plošných prvků, sloupkovou - ze svislých prvků bez mezery nad okrajem pochůzné plochy a všechny ostatní.

U všech typů výplní musí mezery v zábradelní výplni splňovat tyto požadavky:

a. svislé a šikmé mezery nesmí být větší než 120mm

b. vodorovné nesmí být větší než 180mm

c. mezera mezi pochůznou plochou a výplní nesmí být větší než 120mm.

Samostatnou a zcela novou kapitolu v normě tvoří nyní populární skleněné výplně zábradlí. Ty rozlišujeme dle typu uložení (čtyřstranné uložení s madlem nebo bez, třístranné, a samonosné výplně). Pro tyto výplně je možné použít několik typů skel: bezpečnostní sklo vrstvené (s fólií nebo litou pryskyřicí – dle ČSN EN 14449), tepelně tvrzené bezpečnostní sklo, nebo izolační (vrstvená) skla.

Poslední důležitou součástí částí zábradlí je madlo. To je požadováno u všech šikmých schodišťových zábradlí a zábradlí ramp. Umisťuje se na horním okraji zábradlí. Mezi madlem a konstrukcí zábradlí nebo stěnou musí být světlá vzdálenost min. 60mm.

Průřez madla má být vhodný k uchopení rukou shora a musí mu být možno opsat alespoň ¾ kružnice o průměru 40-50mm. Nesmí mít ostré hrany nebo výstupky. Při změnách směru mají na sebe madla plynule navazovat.

Všechny parametry uvedené v tomto článku se týkají standardních schodišť s běžným provozem. Norma ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“ celou problematiku mapuje do hlubších podrobností. Návrh schodiště je pak možné konzultovat s profesionály, kteří jsou schopni posoudit různá atypická řešení zábradlí a schodišť. Bezpečnost a použitelnost zábradlí z hlediska jeho pevnosti se pak posuzuje podle samostatného předpisu ČSN EN 1990 a ČSN EN 1991-1-1.

Ať se již jedná o zábradlí schodiště, zábradlí balkonu nebo jednoduché madlo, jedná se o důležitý interiérový detail i o důležitou součást vnějšího výrazu stavby. Zpravidla jde o zámečnický, či truhlářský výrobek vyráběný na míru zkušeným řemeslníkem. Firma Dastech přináší na trh flexibilní zábradlí v podobě stavebnice od německého výrobce Dieda. Jedná se o plnohodnotný a kvalitní systém nabízející celou řadu řešení, složených z několika prvků. Celý systém zábradlí Dieda i jeho prvky na rozdíl od zámečnických výrobků zaručují shodu se všemi uvedenými normami.

Obchodní firma Dastech s.r.o. vznikla v roce 1997. Na českém a slovenském trhu výhradně zastupuje německého výrobce Dieda. Dastech s.r.o. je dodavatelem pro stavební firmy, interiéry, podlahová centra, stavebniny a truhláře, živnostenské firmy, obchodní firmy a specializované prodejny. Společnost také zajišťuje prodej koncovému uživateli a dále dodává do stavebních marketů Hornbach. Dastech s.r.o. má stálou kancelář, firemní prodejnu a sklad v Lahošti u Teplic.

Evropský výrobce DIEDA GmbH + Co. KG obchoduje svůj stavební systém zábradlí v několika evropských zemích. Jeho cílem je v podmínkách kontrolované jakosti výroby zajistit cenovou dostupnost a přes vysokou variabilitu systému udržet jeho přednost – snadnou montáž. Výrobce inovuje stavebnicový systém tak, aby splňoval současné moderní trendy designu a dostupných praktických řešení. Další předností celého systému jsou krátké dodací lhůty. 

Pro Dastech vypracovala Ing. Arch. Martina Horkelová

 
 

zabradli-kominove-lavky........... Zábradlí pro komínové lávky 

{showhide parameter1="value1" boolparameter1=true boolparameter2=false}

Stavebnice zábradlí pro komínovou lávku

Zákon z konce minulého roku zpřísnil kriteria na konstrukci zábradlí komínové lávky. Každý, kdo staví, by rád spokojeně zkolaudoval svůj domek bez zbytečných patálií. V případě komínové lávky a z našeho hlediska tedy jejího zábradlí může dojít k nenaplnění zmíněné normy ČSN 73 4201 (10/2010), což může kolaudaci zbytečně brzdit. Se stavebnicí máte vždy jistotu, neboť každá sériová výroba je podrobená přísným testům pod dohledem příslušných institucí, než je vpuštěna na trh. Naše produkty pocházejí z dílen výrobce evropského formátu – firmy Dieda.

 

vroba skla_kooperace_EU_21 ..........Sklo - konzulace s odborníkem

 

Konzultace s odborníkem na stavební sklo Ing. Sázovským

Nikomu z nás jistě neuniklo, že se skleněné zábradlí stalo běžnou součástí interiérů rezidenční a administrativní výstavby. Jedinečné vlastnosti skla přináší do interiéru více světla, opticky zvětšují prostor a jak by řekl básník „zábradlí se stává zábranou, která není“. Nesmíme však zapomínat, že se stále jedná jen o ztuhlou kapalinu, která je křehká a při překročení dovoleného namáhání v tahu za ohybu praskne, aniž by nás předem varovala.

Věděli jste, že sklo se dá dále upravovat tak, abyste v případě jeho rozbití snížili rizika poranění na minimum?

Věděli jste, že existují přísné a omezující předpisy, které by vám měli pomoci s výběrem toho správného skleněného zábradlí, které prošlo přísnými laboratorními testy nebo výpočty pomocí speciálního softwaru?

 

Je to přibližně měsíc, kdy za mnou do kanceláře přišel pan Bedřich Ellmrich z firmy Dastech s.r.o. a řekl mi: „Pane Sázovský, naše firma zaznamenává každým měsícem zvýšený zájem o skleněná zábradlí. Vyrostli jsme především na pověsti a důvěře díky naší poctivé práci, která nás baví. Chceme našim klientům ve stejné kvalitě nabídnout i skleněná zábradlí. Nám při obchodu nejde jen o peníze, ale především o spokojené klienty, kteří nás doporučí dál…“ Po několika hodinách odborné a marketingově směřované diskusi jsme se společně dohodli, že se o některé body našeho rozhovoru s vámi podělíme.

Protože problematika navrhování skla je velmi rozsáhlá, budeme se v tomto článku věnovat jen základním parametrům, které rozhodují o správné volbě skla do zábradlí.

10 základních požadavků na sklo do zábradlí

Ze svých zkušeností nejenom na tuzemském trhu, ale i v zahraničí jsem si všiml, že většina specialistů na stavební sklo se řídí jakýmsi tajným seznamem požadavků, který se předává jak za starých časů z mistra na učně. Tento seznam má deset základních bodů, ve kterých jsou uvedeny požadavky na:

 

 1. stetiku
 2. způsob podepření
 3. způsob uložení
 4. bezpečnost
 5. stavební fyziku
 6. statiku
 7. legislativu
 8. skrytá rizika
 9. chyby a vady
 10. údržbu a výměnu 
 • A protože teoretických článků o tom, jak by vše mělo být anebo co všechny ty názvy znamenají, je mnoho, budeme se každému bodu věnovat po praktické stránce.

Estetické požadavky

Sklo je využíváno především pro své jedinečné estetické a materiálové vlastnosti. Co je tedy při výběru skleněného zábradlí z estetického hlediska důležité a na co by se nemělo zapomínat? Vybrat si barvu, rozměr, tvar, popřípadě motiv, který chcete na sklo nebo do skla vytvořit, je čistě jen na vás. Firma, jako je například Dastech s.r.o., má poté povinnost zajistit dostatečnou kvalitu a splnění všech ostatních požadavků. Při výrobě skla do zábradlí se využívá různá technologie, která základní sklo dále zušlechťuje. Sklo se například brousí, leští, vrství pomocí speciálních folií (např. PVB, EVA, EVASAFE, pryskyřice), popřípadě se dále tepelně upravuje, aby mělo větší odolnost proti bočnímu nárazu a přenášelo větší napětí od zatížení. Všechny tyto postupy v praxi s sebou nesou riziko poškrábání, optické deformace, změny odrazu světla nebo reflexe.

Způsob podepření

Již jsem se jednou zmínil, že sklo je ztuhlá kapalina, a právě kvůli těmto vlastnostem je velmi důležitý způsob podepření skla. Při laboratorních a matematických simulacích průběhu napětí ve hmotě skla (jinými slovy: co sklo vydrží) bylo prokázáno, že se změnou podepření se mění i odolnost skla. Což například znamená, že pokud obdélníkovou tabuli skla o rozměru 1000 x 800 mm podepřete po všech čtyřech stranách, snese větší zatížení než tabule skla, která je podepřená jen po dvou stranách. Při bodovém podepření musí být tabule skla tepelně tvrzená, jelikož velikosti kritických napětí, které způsobují praskání skla, jsou v místě bodového podepření za mezí svých přípustných hodnot. Pro zjednodušení si stačí uvědomit, že čím menší plochou sklo podpíráme, tím masivnější jeho hmota musí být.

Způsob uložení

Někdo by si mohl říci, že způsob uložení je to samé jako způsob podepření. U skleněného zábradlí můžeme sklo podepřít po čtyřech, třech nebo dvou stranách. Dále se sklo kotví bodově nebo se vetkne za spodní stranu do podlahy. Jedním z rozhodujících faktorů ovlivňující odolnost skla vůči zatížení a povětrnostním vlivům je jeho způsob a kvalita uložení.  Každá tabule skla musí být uložená tak, aby byla dostatečně oddělená nosnou nebo distanční podložkou od své nosné konstrukce. Někdy dokonce tloušťka a tuhost nosné podložky rozhoduje o velikosti odolnosti skla proti praskání.

Požadavky na bezpečnost

O tom, jak se vyrábí a co vše musí splňovat bezpečné sklo pro skleněná zábradlí, by mohl být napsaný samostatný článek. Někdy nám však postačí, jak se lidově říká „selský rozum“. Kdybych vám nyní polož otázku „Co si představujete od bezpečného skleněného zábradlí?“, každý by bez rozmyšlení jistě odpověděl „Nesmím skrze něj propadnout. Neměl bych se o něj poranit. Neměl bych se bát o zábradlí opřít. V případě rozbití by na mě nemělo spadnout. Jeho konstrukce a vlastnosti by neměly znehodnocovat výsledný dojem…“

Potkal jsem ženu, která mi vyprávěla, jak je pro ni velmi obtížné chodit po schodišti, kde je jen skleněné zábradlí bez madla. Jelikož trpí panickou závratí z výšky, leze po těchto schodištích skoro po čtyřech. Možná se to někomu bude zdát vtipné, ale zkuste se vžít do pocitů této ženy, která se potřebuje při chůzi do schodů opřít o madlo, ale ono tam žádné není, a má se držet jen úzké hrany skla, která odděluje prostor schodiště a několikametrové převýšení.

Stavebně fyzikální požadavky

Stavební fyzika je obor, který se zabývá fyzikálním chováním stavebních materiálů v organizmu celé stavby. Protože skleněné zábradlí je funkční součástí tohoto celku, je nutné se na něj podívat i z tohoto úhlu pohledu.

Jak nám tedy sklo v zábradlí může změnit pohodu v interiéru budov?

Interiér více prosvětlí, ale také nám propustí více tepla od slunečních paprsků. Někdy nám plocha tabule skla může změnit k lepšímu nebo k horšímu prostorovou akustiku. Zabarvené sklo mění index podání barev, a například se bílý papír jeví jako růžový. Skleněné zábradlí nám může změnit i tepelně izolační vlastnosti některých částí stavebních konstrukcí (např.: francouzské okno, které zakryjeme z exteriéru tabulí skleněného zábradlí).

Požadavky na statiku

Pod pojmem statické požadavky je ve většině případů myšlen návrh tloušťky skla na působení vnějších a vnitřních sil. Skleněné zábradlí musí odolat bočnímu nárazu (simulace pádu osoby), aby nedocházelo k propadnutí nebo vypadnutí tabule skla na osoby nacházející se pod zábradlím. Jedním z důležitých vlivů, který může ovlivnit pevnost a celistvost skla v zábradlí, je jeho teplota. Probarvená skla ve hmotě nebo skla s potiskem či barevnou folií mají zvýšenou energetickou absorpci, čímž dochází k výraznému nárůstu teploty, která může zapříčinit praskání skla vlivem rozdílu teplot v ploše nebo délkové roztažnosti. Co ale nejvíce snižuje pevnost a tuhost skla, je kvalita povrchu a hran. Jakékoliv škrábance, mušle na hraně nebo prasklinky v ploše výrazně snižují jeho odolnost proti prasknutí. Krátkodobě sklo odolá poměrně velkému zatížení, ale při dlouhodobějším zatížení je někdy jeho pevnost až 3x menší.

Legislativní požadavky

Z pohledu norem a zákonů je na skleněné zábradlí velmi přísně dohlíženo a věnuje se mu celosvětová pozornost. V České republice je platná norma ČSN 743305 – Ochranná zábradlí, ve které je od ledna 2008 doplněna část s názvem Skleněné výplně zábradelních konstrukcí. Z této normy vyplývá, že při rozbití skleněného zábradlí nesmí dojít:

 • k vytvoření otvoru, kterým by prošla koule o průměru 76 mm při síle 25 N,
 • ke vzniku trhlin celou tloušťkou vzorku, dosahující až k okraji výplně,
 • k oddělení částí výplně o ploše větší než 6400 mm2,
 • k porušení nosné konstrukce (ztrátě spolehlivosti),
 • k vytažení výplně z rámu nebo úchytů, a to ani na části obvodu nebo úchytu.

Požadavky na skrytá rizika

Použitá skla pro výplně zábradlí musí být vždy vrstvená pomocí folií a často se pro zvýšení jejich pevnosti tepelně tvrdí. Tyto zušlechťující procesy však s sebou nesou různá skrytá rizika, která často vedou k reklamacím a zdlouhavým sporům.

 • samovolné prasknutí tepelně tvrzeného skla vlivem sulfidu nikelnatého nebo krystalické nečistotě
 • delaminace
 • rozdílná smáčivost povrchu skla
 • oslepnutí skla
 • anizotropie
 • stárnutí skla

Požadavky na chyby a vady skla pro skleněné zábradlí

Nerad maluji „čerta na zeď“, ale jsme jen lidé a nikdo není neomylný. Proto mít v týmu člověka, který dokáže vyhodnotit možné chyby a předcházet jim pomocí předem promyšlených postupů a řešení, je k nezaplacení. V praxi při navrhování skleněného zábradlí se stávají nejčastěji tyto chyby:

 •  
 • výrobní,
 • manipulační a přepravní,
 • skladovací,
 • montážní,
 • při užívání a údržbě,
 • kolaudační.

Jsou firmy, které se učí z vlastních chyb a každá chyba je stojí nemalé peníze nebo ztrátu pověsti a důvěry svých zákazníků, ale jsou i firmy, které si uvědomují, že ostatní již podobnou chybu někdy v minulosti udělali, a proto se vzdělávají a využívají zkušeností druhých. Tyto firmy jednoduše poznáte a ani vám nemusím popisovat jak.

Požadavky na údržbu a výměnu

Na jednom ze svých firemních tréninků jsem žákům řekl větu, po které se zvedla vlna smíchu, ale vzápětí si všichni uvědomili, že mám pravdu. Ta věta zněla: „Na světě existují dva druhy skla, ta co praskla a ta co prasknou.“ U skleněného zábradlí to platí obdobně. Pokud si při návrhu a výběru skla do zábradlí neuvědomíme, že bychom ho měli čistit a v případě potřeby i vyměnit, může nás to v budoucnu stát spoustu problémů a peněz. Zanedbáme-li požadavky výrobců na údržbu zasklení, může dojít k jeho trvalému poničení a jistě by vás mrzelo, kdybyste se dozvěděli, že stačilo jen používat jiný čisticí prostředek.

Závěr

Jsem rád, že mě firma DASTECH s.r.o. požádala, abych pro jejich klienty napsal článek, který stručně popíše, na co vše si dát pozor při výběru skleněného zábradlí. Tímto prvním krokem se zařadila mezi ty firmy, u kterých již na první schůzce poznáte, že vědí, o čem mluví a práce je baví.

 

Galerie realizací, více na www.zabradli.cz

Autor: Miroslav  Sázovský specialista na stavební sklo, www.sazovsky.cz

 
 

dieda ..........Kvalita zavedeného výrobce zábradlí - dieda

 

 

Zábradlí Dieda

 

Zábradlí na schodiště? To už tady bylo. Zábradlí na balkon taky všichni známe. Zábradlí na terasu – nic nového pod sluncem.  Je tedy vůbec na trhu se zábradlím něco nového?

Ano, kvalita...

Dieda posílá na trh univerzální stavebnice zábradlí, které vám pomáhají postavit si krásný kousek zábradlí – nejenže zkrášlíte svůj byt, ale ještě navíc si chvíli budete mít s čím hrát. A že je toho na hraní spousta. Když se řekne univerzální, znamená to, že

můžeme kombinovat všechny distribuované prvky podle chuti a potřeby. Každé z řešení je tedy možné aplikovat v mnoha variantách. Horkou novinkou je stavebnice zábradlí pro komínovou lávku.  Dieda pružně zareagovala na změnu normy ČSN 73 4201 a má

toto zábradlí plně certifikováno – splňuje všechny požadavky příslušného zákona.  Normy zábradlí? Ano, i zábradlí má své normy a standardy, které musí splňovat. Například balkonové systémy zábradlí si bez norem nelze snad ani představit. Se stavebnicí

máte velkou výhodu, neboť ať z ní sestavíte jakékoli zábradlí, výsledek bude vždy odpovídat normě.  Zároveň máte volnou ruku ohledně výběru designu. Je jen na vás, jak skloubíte madlo, sloupky a výplň. Výsledek poté na dlouhá léta (pravděpodobně na celý

život) doplní váš domov (nebo jiné místo) z estetické stránky.


Na co se zaměřit, když si chcete vybrat zábradlí? Rozhodně zvolte profesionální firmu. Vyberte si dobrého dodavatele, který se činností zaobírá již nějakou dobu. Ušetříte si nervy a čas v případě, že vám „fušer“ např. ušetří několik, maximálně, tisícikorun,

přičemž pak ovšem nezkolaudujete stavbu, protože zábradlí bude mimo normu. V dalším kroku se rozhodněte, jestli chcete stavebnici nebo ne. Naše rada je jednoznačná: jděte do stavebnice. Můžete si v ní zkombinovat cokoli, a pokud byste v budoucnu chtěli

cokoli poupravit změnit či přidat, nebudete mít žádný problém. Třetí oblastí, kde budete vážit, je cena. Zde je třeba probrat několik věcí. Máte zábradlí, protože musíte? Ano, vzhledem k tomu, že stavíte schody, odpověď by pravděpodobně měla znít ano.

Můžete přemýšlet jednoduše: postavím to za co nejméně, abych ušetřil, stejně to mít musím. To je pravda. Ale považte, že vaše zábradlí s vámi bude možná třicet až čtyřicet let. Skutečně chcete, aby váš společník byl pouhou nutností? Prohlédněte si dobře

nabízené produkty těch několika společností, ze kterých pravděpodobně budete vybírat. Namátkou to pravděpodobně můžou být zábradlí JAP nebo zábradlí Alumistr, případně několik dalších. Za stejnou či velmi podobnou cenu je Dieda se svým designem na

zcela jiné úrovni. Bohatá nabídka stavebnicových řešení přináší možnosti, které vám nikdo jiný ani nenabídne. K čemuž se přímo váže naše poslední rada: pokud můžete, běžte se na vaše budoucí zábradlí podívat.


Vizuální vjem vám výběr podstatně usnadní a myslím, že sami nakonec rychle dojdete ke stejnému závěru jako my – ušetřit pár stokorun na položce v řádu desetitisíců se rozhodně nevyplatí, musíte-li dramaticky omezit možnosti ohledně vzhledu. Zábradlí jako

takové je totiž věc nejenom funkční, ale hlavně stylová. 

 
 

ocel komaxit_AK_019 ..........Zábradlí v barvách a čtvercích

 

Nové možnosti barevných a tvarových kombinací zábradlí dieda

            V současné době je již na českém trhu k dispozici kvalitní nabídka běžného, kulatého nerezového zábradlí, které splňuje všechny požadavky na kvalitu, ekonomiku i estetickou úroveň pro interiér i exteriér stavby. Tento, dnes by se v souvislosti s moderní výstavbou dalo říci klasický typ zábradlí, ale nemusí vyhovovat estetickému záměru každého návrhu. Při stavbě domu a především při jeho dokončení, se každý majitel snaží o individuální řešení, které by nejlépe splňovalo jeho představy o bydlení.

             Novinkou v sortimentu zábradlí Dieda jsou zábradlí s čtvercovým průřezem sloupku i madel. Rozšiřuje se tak významně nabídka tvarových i materiálových řešení a kombinací. Je tak možné i za pomocí stavebnicového systému snadno dosáhnout řešení, které uspokojí i nejnáročnější stavebníky.

            Systém německého výrobce Dieda nabízí ucelenou řadu sloupků ve čtvercovém provedení pod názvem KVADRAT. Tato řada nabízí sloupky čtvercového průřezu v dvou materiálových variantách, zinkochromát a prášková barva. Sloupky s práškovaným povrchem pak představují možnost různých barevných variant, dle barevného záměru architekta nebo stavitele.

Druhou variantou je řada KVADRAT Natur, která nabízí velice atraktivní a moderní zinkované sloupky s povrchem utaženým chromátováním a opět s čtvercovým průřezem. Samozřejmostí je kompletní příslušenství k oběma řadám, které umožňuje flexibilní řešení zábradlí pro různé typy schodišť v interiéru i exteriéru.

            Další možností, kterou je možné zvolit ze sortimentu zábradlí Dieda, je zábradlí se sloupky vyrobenými z plochých stojin, které nabízí velice atraktivní estetickou variantu k sloupkům kulatým a hranatým.

            Při volbě vhodného typu zábradlí je základním kriteriem jeho budoucí umístění. Pro využití v interiéru jsou vhodné sloupky s povrchem v zinkochromátové úpravě nebo s povrchem opatřeným práškovou barvou, které společně s řadou KVADRAT Natur nabízejí širokou škálu barevných variant.

 

            Pro exteriérové použití na schodištích nebo balkonech je vhodné celonerezové provedení zábradlí, nebo povrch opatřený žárovým zinkováním a práškovou barvou. Při výrobní kvalitě zábradlí Dieda je pak zajištěna dlouhodobá životnost zábradlí.

            Jak již bylo uvedeno, nové typy stavebnicového zábradlí nabízí širokou barevnou škálu. Je to další módní trend, který umožňuje dosažení zamýšleného designového řešení interiéru.

Výrobce Didea používá pro všechny dodávané tvarové varianty sloupků kvalitní práškové barvy rakouského výrobce Tyger Drylac se strukturou označovanou Fine Texture. Jak můžete vidět na ilustrační fotografii jedná se o esteticky velmi atraktivní povrch. Barvy sloupků lze volit jak v odstínech šedé tak v široké škále různých barevných provedení dle barevné škály Drylac. Pro použití v exteriéru jsou pak také zajímavé barvy metalické.U konkrétní stavby lze do interiéru i exteriéru volit jak stejné, tak různé barevné provedení a sladit tak zábradlí do jednotného designového celku.

 

Dastech s.r.o., www.zabradli.cz,  text Ing. Arch. Martina Horkelová

 
 

madla exterier ..........Madla - výběr do exteriéru

 

Při výběru materiálu pro zábradlí v exteriéru existuje řada možností

Při volbě materiálu zábradlí pro exteriér je třeba dbát zvýšené pozornosti na jeho odolnost a životnost. Dnes již máme k dispozici širokou paletu materiálů, které jsou schopné odolat nepříznivým povětrnostním vlivům a splnit i ty nejnáročnější požadavky architektonického záměru.

            Kvalitu každé stavby tvoří její detaily. Jedním z důležitějších prvků,  je venkovní zábradlí. Na zábradlí v exteriéru jsou kladeny vyšší nároky na životnost a  odolnost proti povětrnostním vlivům. Přesto je k dispozici řada materiálů mezi kterými je možné volit, od nerezové oceli, přes sklo až po dřevo. Snadné, jednoduché a efektní řešení nabízí stavebnicový systém od německého výrobce dieda, který u nás dodává společnost Dastech.

            Samotné zábradlí určené do exteriéru je vyráběno z ušlechtilé nerezové kartáčované oceli řady 18-08 odpovídající ČSN 17 240. Nerezové výplně mohou být lankové, tyčové nebo z nerezového plechu. Výplně zábradlí a jeho madla však nemusí být pouze ocelová. V souladu s celkovým architektonickým výrazem vašeho domu je možné zvolit vedle nerezových, také skleněné, akrylátové nebo velmi efektní dřevěné výplně a madla. Pro exteriérové použití jsou vhodná madla ze dřevin s hustší skladbou dřeva, které obsahují větší množství pryskyřice (smrk, modřín), která napomáhá odolnosti proti povětrnostním vlivům.

            Pro výrobu madel Dieda je využíváno pomalu rostoucí dřevo z chladných lesů Skandinávie sušené přírodní cestou (doba sušení je až 5 let). Madla jsou dodávaná bez povrchové úpravy, vhodná pro následnou úpravu mořením a lakováním. Tím je možné je barevně sladit s konkrétní stavbou. Dnes již existuje celá řada kvalitních mořidel a laků s UV filtrem, které zajistí barevnou stálost materiálu a dlouhou životnost všech prvků.

            Výhodou stavebnicového sytému dieda je, že díky široké nabídce doplňujících prvků nabízí řešení pro nejrůznější typy schodišť, teras a balkonů. K madlům vhodných pro exteriér nabízí Dastech pojení obloukem 90 a nebo 45 stupňů, zakončení madla koncovkami ze stejných dřevin, z jakých je vyrobeno samotné madlo. Zároveň ale také zaručuje soulad s ČSN 74 3305 z ledna 2008 i atest Státní zkušebny a to pro užití zábradlí v interiéru tak samozřejmě i v exteriéru. Tím je také zajištěna kvalita a dlouhodobá životnost všech materiálů i v náročnějších podmínkách exteriéru a přitom zachována široká paleta ve výběru materiálu dle přání každého zákazníka.                                                       

Dastech s.r.o., text Ing.arch. Martina Horkelová, foto Dastech s.r.o., www.zabradli.cz

 
 

zabradli hracka ..........Zábradlí stavebnice dieda je hračka

 

Dastech, zábradlí jako stavebnice

            Kvalitu stavby tvoří její detaily. Jedním z nejdůležitějších prvků, kterého se dotkne každý uživatel domu je zábradlí. Ať se již jedná o zábradlí schodiště, zábradlí balkonu nebo jednoduché madlo, jedná se o důležitý interiérový detail i o důležitou součást vnějšího výrazu stavby. Zpravidla jde o zámečnický, či truhlářský výrobek vyráběný na míru zkušeným řemeslníkem. Firma Dastech přináší na trh flexibilní zábradlí v podobě stavebnice od německého výrobce Dieda. Jedná se o plnohodnotný a kvalitní systém nabízející celou řadu řešení, složených z několika prvků.

            Součásti zábradlí jsou vyrobeny z různých materiálů, vhodných jak pro interiér, tak pro exteriér stavby. Samotnou montáž stavebnice zábradlí Dieda pak zvládne opravdu každý, ale samozřejmě je možné montáž objednat od odborné firmy. V takovém případě se snižují náklady na montáž díky její jednoduchosti a rychlosti.

            Stavebnicový systém zábradlí se skládá z několika různých variant provedení

sloupků a výplní, je možné si volit podle designu i materiálu. Systém nabízí kombinace povrchově upravené oceli, nerezu, dřeva či skla. Sortiment zahrnuje zábradlí pro exteriér - balkony, terasy, lodžie, francouzská okna i zábradlí pro interiér  - schodiště, galerie, výplně svisle, vodorovně, plech, sklo, nerezové zábradlí, ocelové, dřevěné a skleněné, různá řešení povrchu - zinkochromát, práškový lak, žárový zinek, kruhové a čtvercové profily stojin. Zábradlí Dieda a všechny jednotlivé díly jsou navrženy s ohledem na vysokou variabilitu a snadnou montáž.

            Pro montáž v interiéru systém nabízí různé tvarové i materiálové varianty. Lze vybírat ze sedmi typů sloupků v dalších kombinacích barev práškového laku a řady různých výplní. Cenově nejvýhodnější varianta je vyrobena z oceli jeklového profilu. Povrch samotného těla sloupku je lakován práškovou barvou RAL. Zbývající části jsou galvanicky zinkované a následně utažené chromátováním. Povrch je pololesklý. Druhá varianta, zinkochromát, je vyrobena z kruhové oceli. Povrch samotného těla sloupku a všechny ostatní součásti jsou galvanicky zinkované a následně utažené chromátem. Tato varianta často slouží jako náhrada za nerez. Třetí možností jsou ocelové ploché sloupky. Ty jsou lakované práškovou barvou. Sloupek lze kombinovat s nerezovou výplní, v úsporné variantě se zinkochromátovou výplní a smrkovým madlem.

            Nejbohatší Program Dieda je v provedení nerez . Je určen do exteriéru i interiéru. Materiál madla můžete zvolit mezi bukovým, smrkovým a modřínovým masivem, nebo nerezem a sklem. Nerezové zábradlí je možné osadit vodorovnou nebo svislou výplní,  výplňovými plechy nebo sklem.

            Zábradlí ale nemusí být vyrobeno pouze z kovových prvků. Systém nabízí také zábradlí v provedení dřevo v kombinaci s nerez prvky a to jak pro interiér, tak pro využití v exteriéru. Sloupky s moderním designem jsou vyrobené z bukového masivu.

            Zábradlí určené do exteriéru je vyráběno nejčastěji z nerezové oceli, povrchově kartáčované. Systém nabízí řadu modifikací zábradlové výplně. Nejčastěji jsou dodávané vodorovné, skleněné a svislé výplně.

            Vedle kompletních zábradlí jsou schodiště na stěnách také doplňována madly. V sortimentu výrobků Dieda nalezneme řešení pro schodišťová madla, konzole, pojení a oblouky v provedení nerez, dřevo a plast. Elegantní nerezová madla z ušlechtilé oceli nebo ze dřeva jsou kloubena pevným, nebo stavitelným kloubem.

            V architektuře má zábradlí mnohem širší užití, než pouze jako součást schodišť. Častým prvkem současné výstavby jsou francouzská okna. Žádaným sortimentem se tak stává zábradlí a osazení francouzských oken. Zábradlí určené pro francouzská okna je dodáváno jako kompletní set v provedení ve vodorovné či svislé variantě. Pro atypická řešení slouží běžné zábradlové sloupky, u kterých je použita vodorovná výplň, svislá výplň, nebo sklo.

            Celý sortiment výrobků společnosti Dastech doplňují ještě předstříšky vchodových dveří.

            Obchodní firma Dastech s.r.o. vznikla v roce 1997. Na českém a slovenském trhu výhradně zastupuje německého výrobce Dieda. Dastech s.r.o. je dodavatelem pro stavební firmy, interiéry, podlahová centra, stavebniny a truhláře, živnostenské firmy, obchodní firmy a specializované prodejny. Společnost také zajišťuje prodej koncovému uživateli a dále dodává do stavebních marketů Hornbach. Dastech s.r.o. má stálou kancelář, firemní prodejnu a sklad v Proboštově u Teplic.

            Německý výrobce DIEDA GmbH + Co. KG obchoduje svůj stavební systém zábradlí v několika evropských zemích. Jeho cílem je v podmínkách kontrolované jakosti výroby zajistit cenovou dostupnost a přes vysokou variabilitu systému udržet jeho přednost – snadnou montáž. Výrobce inovuje stavebnicový systém tak, aby splňoval současné moderní trendy designu a dostupných praktických řešení. Další předností celého systému jsou krátké dodací lhůty. Stavební prvky se nezadávají do výroby, ale jsou již vyrobeny a připraveny v distribučních skladech.

            Stavebnicové zábradlí Dieda nabízí elegantní, kvalitní a praktickou alternativu k zakázkově dodávaným zábradlím. Prověřený moderní design v mnoha tvarových a materiálových variantách, společně s kvalitou materiálu a krátkou dodací dobou vytváří ze zábradlí Dieda praktické řešení pro každou stavbu.   

Dastech s.r.o. www.zabradli.cz, text Ing.arch. Martina Horkelová

 
 
 
 Madla pro panelové domy. 

Je dobré, že lidé dnes opět mají chuť zkrášlovat své okolí. Ve všech městech probíhají rekonstrukce panelových domů na všech úrovních od zateplení až po interiéry a výtahy.

Pokud i vy revitalizujete své domy zevnitř, nezapomeňte na madla zábradlí. Často bývají stará nebo poškozená, v mnohých případech již ani neplní svůj původní účel. Většinou na ně minimálně není pěkný pohled. To se ale dá snadno napravit. Mysleli jsme na

všechno a tak vám můžeme dodat moderně designovaná madla, a to dřevěná nebo plastová. V plastu máme k dispozici několik barevných variant a pro náročné jsme připravili verzi imitujícídřevo.

Tím ale nekončíme, skutečnou lahůdkou jsou madla ze skutečného dřeva v případných úpravách – moření nebo lakování. Obecně platí, že plast bývá v zásadě odolnější oproti mnohem dekorativnějšímu dřevu, které vytváří dojem naprostého luxusu.

Zakázku dodáme s případnou montáží, samozřejmě,pokud si to zákazník přeje. 

panelovydum eu

 
 


 

Volejte zdarma
800 320 151

Kontakt

ZABRADLI CZ
Dastech s.r.o.
U kapličky 6
417 25 Lahošť u Teplic

obchod@zabradli.cz

Díly zábradlí dieda pro vlastní montáž

eshop-dumbyt210

Aktuální informace

REALIZACE
NÁVODY A MONTÁŽ
INOVACE DIEDA
ČLÁNKY A PUBLIKACE
PŘEHLED NABÍDKY
DISKUZNÍ FORUM

 

Akce, slevy

Pro firmy

dastech-velkoobchod

Info

Spolupracujeme

SPOLUPRACUJEME
DOPORUČUJEME