Norma

Zábradlí pro rodinné domy - jak je tomu s normou u zábradlí?

Norma použití zábradlí

Volba vhodného zábradlí je velice důležitá pro pohodlí budoucích uživatelů domu i pro jeho dlouhou životnost. Pravidla pro správné umístění zábradlí obsahuje norma ČSN 74 3305 „Ochranná zábradlí“.

Zkusíme si nyní shrnout nejdůležitější zásady, které norma obsahuje.

Pojmy - komponenty zábradlí:

- zábradelní sloupek je svislý nebo šikmý konstrukční prvek zábradlí, určený k jeho upevnění ke konstrukci pochůzné plochy

- zábradelní madlo je prvek určený k tomu, aby se osoby mohly přidržovat rukou

- zábradelní výplň je konstrukce zábradlí mezi horní hranou a pochůznou plochou

- pochůzná plocha je plocha určená pro pobyt nebo pohyb osob o půdorysných rozměrech nejméně 300x300mm, za pochůznou plochu se též považuje každý schodišťový stupeň

Norma rozeznává různé typy schodišť dle intenzity provozu a přístupu osob na plochy. My se budeme věnovat pouze schodištím s běžným provozem. To znamená, že se zde nepředpokládá pohyb osob ve skupinách o počtu 20 osob a více. Taková schodiště pak řeší samostatně norma ČSN 73 0831.

U zábradlí je možné sledovat několik různých parametrů normy: výška zábradlí je svislá vzdálenost mezi horní hranou zábradlí a povrchem pochůzné plochy (případně spojnicí nezkosených hran schodišťových stupňů) a šířka zábradlí se měří mezi půdorysnými průměty vnějších hran horní plochy zábradlí.

Výška zábradlí pro rodinné domy se stanovuje podle hloubky volného prostoru (pádová hloubka).

snížená: d ≤ 3 m . . . . . . . . . výška zábradlí min. 900 mm

základní: 3 m až 12 m . . . . . výška zábradlí min. 1000 mm

zvýšená: d > 12 m . . . . . . . . výška zábradlí min. 1100 mm

zvláštní: d > 30 m . . . . . . . . výška zábradlí min. 1200 mm

Zábradelní madlo umístěné na zdi

Zábradelní madlo se požaduje u šikmého zábradlí schodišť a šikmých ramp. Umisťuje se ve výšce 900 mm až 1200 mm nad povrchem pochůzné plochy, tj. zpravidla na horním okraji zábradlí. V provozech určených pro děti se má umístit ještě další madlo ve výšce podle předpokládaného věku dětí:

a) 400 mm až 500 mm pro děti do 6 let

b) 600 mm až 700 mm pro děti do 12 let

Mezi madlem a konstrukcí zábradlí musí být světlá vzdálenost alespoň 60 mm, to platí jak pro madla zábradlí, tak pro samostatná madla a sousední konstrukce (např. na stěně schodišťového prostoru).

JHtech s.r.o., nerezové zábradlí stavebnice - www.zabradli.cz

Dodáváme certifikované zábradlí po celé ČR.

Poptejte poctivé české zábradlí ještě dnes!