Co jsou zábradlí pro francouzská okna?

Podle ČSN musí být otvíravá okna s parapetem výšky pod 800mm od podlahy osazeno zábradlím. My takové dodáváme.

Místo klasických dřevěných oken s parapetem výšky nad 800 mm, se v poslední době se stále více využívají tzv. francouzská okna, jež mají parapet zpravidla až na úrovni podlahy. Jeho nespornou výhodou je, že zajišťují mnoho světla, bezpečný výhled a propojení domu s přírodou.

Zákazník, který se rozhoduje k nákupu zábradlí na francouzská okna, si nejčastěji vybírá ty, které se hodí k jeho domu. Zábradlí na francouzská okna je vyrobené s vertikální, horizontální a nebo plnou výplní ze skla. Do pater jsou však vhodné především svislé příčky nebo plnou výplň zábradlí, protože malé děti po nich nevylezou, kdežto po horizontálních mohou šplhat jako po žebříku.

Současné stavební normy, které předepisují výšku zábradlí, určují jeho výšku a ta se odvíjí od hloubky prostoru pod zábradlím.

  • francouzské okno končí parapetem na podlaze
  • stavební norma ukládá francouzské okno opatřit zábradlím
  • v rodinném domě si můžete zvolit typ výplně zábradlí francouzského okna
  • doporučujeme volit svislou nebo plnou výplň zábradlí s ohledem na bezpečnost dětí
  • zábradlí pro francouzská okna lze sestavit ze sloupků zábradlí, různých komponent zábradlí nebo použít stavebnicový set zábradlí určený pro francouzská okna